Sardaigne, 1969
    Photographer: Ormond GigliĀ 

  2 years ago    38 notes    Ormond Gigli  1969  1960's  
« Previous post Next post »
Sardaigne, 1969Photographer: Ormond Gigli