Mirella Petteni
    Photographer: Gian Paolo Barbieri
    Valentino, Spring 1967 Couture

  2 years ago    84 notes    Gian Paolo Barbieri  Valentino  1967  1960's  VT SS67  Mirella Petteni  
« Previous post Next post »
Mirella PetteniPhotographer: Gian Paolo BarbieriValentino, Spring 1967 Couture