Lady Bridget Poulett as Arethusa, circa 1930’s
    Photographer: Madame Yevonde

    (via wickedhalo)

  2 years ago    409 notes    1930's  Madame Yevonde  Lady Bridget Poullett  
« Previous post Next post »
Lady Bridget Poulett as Arethusa, circa 1930’sPhotographer: Madame Yevonde
(via wickedhalo)