Kamaitachi #34, 1968
    Photographer: Eikoh Hosoe

  2 years ago    183 notes    Eikoh Hosoe  1968  1960's  
« Previous post Next post »
Kamaitachi #34, 1968 Photographer: Eikoh Hosoe