2 years ago    149 notes    1920's  1926  Edward Weston  Rosa Rolanda  
« Previous post Next post »
Rosa Rolanda (Covarrubias),1926Photographer: Edward Weston
(via billyjane)